Top 10 nhãn hàng thời trang phong cách Nhật bản

Tên nhãn hàng Link Tmall Link Trang chính hãng
1. Snidel https://snidel.tmall.com/  
2. Moussy https://moussyoutlets.tmall.com/  
3. SLY   https://www.ec-store.net/
4. ICB https://icbnz.tmall.com/  
5. Lily Brown https://lilybrown.tmall.com/  
6. jouetie https://jouetienz.tmall.com/  
7. MURUA https://murua.tmall.com/  
8. NICE CLAUP https://niceclaup.tmall.com/  
9. Coco deal https://cocodeal.tmall.com/  
10. RUMERE https://rumere.tmall.com/  

Kinh nghiệm đặt hàng taobao

Group : https://www.facebook.com/groups/kndathangtaobao

Fanpage : https://www.facebook.com/kinhnghiemdathangtaobao/

Website : https://kinhnghiemdathangtaobao.com/