Hướng dẫn xử lý tình huống khi mua hàng trên taobao, 1688 mãi không thấy ký nhận

Câu mẫu tiếng Trung mọi người có thể copy ở dưới đây nha

  • 在吗?帮我检查一下这个订单好像发错地址了 ( cop mã đơn hàng vào cuối cùng để shop kiểm tra ) ---------- Kiểm tra giúp tôi đơn hàng này hình như gửi nhầm địa chỉ rồi
  • 我还没收到货,你检查一下是不是入错单号了? ( cop mã đơn hàng vào cuối cùng để shop kiểm tra ) ------------ Tôi vẫn chưa nhận được hàng, kiểm tra giúp tôi xem có phải nhập nhầm mã vận đơn rồi không ?
  • 在么?帮我看一下这个单号怎么没有物流信息 ( cop mã đơn hàng hoặc mã vận đơn vào đây để shop kiểm tra ) ----------------Xem giúp tôi sao đơn hàng này không có đường đi
  • 好久了没有收到货,帮我退款吧 ( Lâu lắm rồi không nhận được hàng, hoàn tiền lại cho tôi nhé )