Phân loại hàng hóa theo từng vùng miền trên 1688

Mỗi 1 thành phố của Trung Quốc sẽ sản xuất và buôn bán 1 loại sản phẩm riêng. Dưới đây là phân loại các sản phẩm theo từng thành phố, vùng miền của Trung Quốc, mọi người có thể tham khảo để mua hàng nhé ! 

Fanpage :  https://www.facebook.com/kinhnghiemdathangtaobao

Group : https://www.facebook.com/groups/kndathangtaobao