45 shop giày nữ uy tín trên Taobao

Dưới đây là danh sách 45 shop giày uy tín trên taobao để mọi người tham khảo mua hàng nhé ! 

 1. 亲亲女鞋温州分公司 : https://bitly.com.vn/b28wuw
 2. 热带风暴精品女鞋 :  https://bitly.com.vn/lxhnhv
 3. 敏的杰杰 : https://bitly.com.vn/ndiinb
 4. 大天洪贸易 : https://bitly.com.vn/7fqox2
 5. 木木子女鞋 : https://bitly.com.vn/nymfdp
 6. 小通通宝 : https://bitly.com.vn/g3w8gg
 7. 南在南方0812 : https://bitly.com.vn/1i9vvb
 8. yangchengling2013 : https://bitly.com.vn/h9eu3k
 9. ever偏爱 : https://bitly.com.vn/09zkjk
 10. 心时代淘淘 : https://bitly.com.vn/s6p6ui
 11. tb8395079 : https://bitly.com.vn/9vt0z5
 12. 肖飞138 : https://bitly.com.vn/ub014e
 13. 小高罗乐乐 : https://bitly.com.vn/6a3nh6
 14. 时尚麦乐 : https://bitly.com.vn/bcbepl
 15. 智慧baby : https://bitly.com.vn/1pmizt
 16. 我的时尚部落 : https://bitly.com.vn/5193z2
 17. 华丽的尊贵 : https://bitly.com.vn/x51cee
 18. 百式鞋行 : https://bitly.com.vn/vbss3d
 19. 瑞足鞋类专营店 : https://bitly.com.vn/n3blob
 20. 骑野猪逛商城 : https://bitly.com.vn/xu1nwn 
 21. zjk674278203 : https://bitly.com.vn/1x5fxa
 22. 饭饭鞋居 : https://bitly.com.vn/7d8uuj
 23. 505号鞋仓 : https://bitly.com.vn/luuhdi
 24. 8柠檬茶8 : https://bitly.com.vn/m62ir5
 25. 米亲旗舰店 : https://bitly.com.vn/zqs4jm
 26. 宝贝的当家 : https://bitly.com.vn/ezrijz
 27. 魔衣盒子 :http://https://bitly.com.vn/ex58j6
 28. 8至尚优品8 : https://bitly.com.vn/n0l3p6
 29. 小腰精080616 : https://bitly.com.vn/3gww0s
 30. 爱慕丽_shoes : https://bitly.com.vn/693jlm
 31. 帝一鞋 : http://https://bitly.com.vn/eobmfi
 32. 菠菜巴巴 : https://bitly.com.vn/ylons9
 33. 我你12345678 : https://bitly.com.vn/gz3920
 34. lili830909 : https://bitly.com.vn/7k5l18
 35. linpanpanda : https://bitly.com.vn/vfrgex
 36. xiaobitou : https://bitly.com.vn/t1nmet
 37. 麦兜时尚女鞋 :http://https://bitly.com.vn/n1t0by
 38. 落脚点888888 : https://bitly.com.vn/m4edpk
 39. misscat原创店铺 : https://bitly.com.vn/xcmwdt
 40. chengxueling666 : https://bitly.com.vn/k9s0n6
 41. wsszm0602 : https://bitly.com.vn/mdrmdd
 42. 串串连888 : https://bitly.com.vn/1d1is6
 43. 兰兰5526 : https://bitly.com.vn/avbrvt

  Fanpage :  https://www.facebook.com/kinhnghiemdathangtaobao

  Group : https://www.facebook.com/groups/kndathangtaobao